Skelettkvarts - 50g

Magiska Stenar
319 kr

Fint exemplar av Skelettkvarts.

Mäter: C.a. 5.7 x 3.7 x 2.5cm

Väger: 50g

Ursprung: Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Om Skelettkvarts:

Skelettkvarts är en typ av Kvarts/Bergkristall där kristallen växt under speciella förhållanden, vilket gjort att under uppbyggnaden av kristallen har hålrum med vatten, luft och lera stannat kvar i kristallen i geometriska mönster i enhet med kristallen. Ibland så pass mycket att man tydligt kan se och känna att kristallen är ihålig och endast skelettet är kvar efter att vatten och luft lämnat. Ofta har de tydliga inneslutningar av lera kvar vilket är ett tydligt karaktäristiskt drag hos Skelettkvarts.