Topas

Här finner du vår Topas.

Topas är en ädelsten som består av silikat, fluorid och aluminiumhydroxid. Den är känd sedan 1538. Ren topas är ofärgad, men som regel uppträder de färgade av metaller, varför topaser kan förekomma i alla färger, men orange och vinfärgad topas är de vanligaste.

Egenskaper:

En sten för individualitet och kreativitet, stöder din tillit till dina egna beslut.

Nyckelord: Att leva i nuet, Kommunikation

Pris