Fluorit

Här finner du vår Fluorit.

Fluorit, även kallat Flusspat och är ett mineral innehållande kalciumfluorid.

Rå Fluorit förekommer i oktaederform eller kubisk form. Färgen varierar, vanligt är grön, violett, gul och blå, men ren kalciumfluorid är färglös.

Fluorit sägs vara en sten som kraftigt jobbar med vår mentala kapacitet, struktur och tankeverksamhet. Den är därför känd som en bra pluggsten och som stöd när vi ska prestera i form av tal eller skrift. Fluorit kan också vara bra när det finns ett behov av organisering och struktur, så att en inte fastnar för mycket i sina egna tankar.
Fluorit sägs även skydda mot elektromagnetisk påverkan från datorer och har inom kristalltraditionen använts för att lindra problem med tänderna och skelettet.
Pris