Angelit

Angelit sägs ha en väldigt hög frekvens som kan hjälpa oss att komma i kontakt med våra skyddsänglar och guider. Angelit kan även hjälpa oss att absorbera den kunskap som vi får till oss när vi mediterar och kanaliserar, och hjälper oss då att förstå våra drömmar och deras budskap. Angelit är också en känds sten för djurkommunikation. Angelitens energi sägs kunna hjälpa oss att släppa taget och låta saker få spela ut sig som det är tänkt att de ska göra. Den kan uppmana oss att förlåta och gå vidare, vare sig det gäller våra egna handlingar eller någon annans. Angeliten påminner oss om att vi alla kommer från en och samma källa. Därför bör vi inte döma eller skapa förutfattade meningar, utan se varje person utefter deras förmåga och potential. Angelit representerar frid, harmoni och acceptans.

Kollektionen är tom