Hypersten

Trots sitt namn hjälper Hyperstenen oss att hitta ett inre lugn och tystar ner ett överaktivt sinne när vi behöver komma till ro. Den är också bra för att hantera överkänslighet mot en stressfylld och hektiskt miljö. Hypersten är bra att hålla i vid meditation eftersom den grundar oss och kan hjälpa oss hitta en känsla av trygghet.

Kollektionen är tom