Solsten

Solstenen hjälper oss att släppa in optimism, glädje och välbehag i vårt liv. Precis som solen illuminerar vår värld och ger allt liv förutsättningarna att växa och evolvera, jobbar denna sten med att få igång lågan inom oss och stärka självförtroendet och självkänslan så att vi kan skapa utan gränser.
Pris