Onyx

Onyx sägs vara en av de bästa stenarna mot stress, speciellt kopplat till situationer då vi inte får våra behov mötta. Onyxen kan assistera en när det kommer till att ändra de vanor som driver oss längre och längre från att känna tillfredsställelse till vårt liv. Onyx är känd som en kraftfull sten som absorberar och transformerar negativ energi och kan hjälpa en att undvika" läckage" av sin egen personliga energi. Onyx symboliserar beskydd, styrka och jordning. Onyxen kan vara bra för den som behöver ställa om och sätta sitt fysiska välmående i första hand, gärna genom att kliva bort från det yttre suset ett tag. Onyxen kan också passa den som bär på sorg och som behöver bearbeta denna.

Kollektionen är tom