Celestin

Celestin/Celestit, är ett mineral som består av strontiumsulfat och kristalliserar isomorft med tungspat och anglesit, vilka har liknande sammansättning. Vanligen är den färglös, blåaktig eller grå till färgen. Hårdheten enligt Moh är ca 3 och densiteten är 3,9 - 4,0 gram per kubikcentimeter

Egenskaper:

Celestit är en kristall för kommunikation vare sig det gäller mellan människor, med andliga guider, änglar eller djur- och växtriket. Celestiten kan göra oss uppmärksamma på att lyssna inåt för att försöka tolka den information som universum ger oss. Celestit representerar också att stå för sin sanning, att vara säker på sin sak oavsett vad andra säger och tycker. Celestit sägs vara väldigt lugnande och kylande i sin energi och kan därför passa bra för någon som har ett hett temperament eller allmänt behöver slappna av mer och ta det lugnt.

Nyckelord: Perspektiv, Oändlighet

Pris