Skelettkvarts

Skelettkvartskristaller bildas ofta med ett geometriskt mönster av linjer, fördjupningar och upphöjda avslutningar (relaterade till kvartskristallstrukturen) etsade i deras yta. Internt uppvisar dessa kristaller tydligt synliga håligheter i geometriska mönster (även relaterade till kvartskristallstrukturen) som kan innehålla lermineraler med olika färger, ibland åtföljda av koldioxid eller vatten. Dessa håligheter har ofta en skiktad eller ribbad aspekt och är ibland så uttalade att kristallen blir nästan ihålig, vilket ger upphov till termen Skelett Kvarts (Skeletal Quartz). 
Pris