Serpentin

Serpentin är en gemensam beteckning för de mineral som ingår i Serpentinserien som är en serie av magnesiumhaltiga silikatmineral. Namnet serpentin kommer av att vissa aggregat kan likna ormskinn.

Egenskaper: 

Serpentin sägs stimulera den gudomliga närvaron i våra liv och skapa en förståelse för rädslor man kan tänkas ha och därmed hjälpa en överkomma dessa. Den ska överlag mildra rädsla och tvivel. Även en bra sten för att motverka stress och liknande känslor. Bra för att skapa balans.

Pris