Amazonit

Uppkallad efter Amazonfloden i Sydamerika. Amazonit är en ädelsten som tillhör fältspatsgruppen. Stenen har nästan alltid vita stänk av Albit (även Albit är en variant av fältspat).

Egenskaper:

Amazoniten kan hjälpa oss att se och uppmärksamma våra handlingar och ifall de bidrar till vår personliga utveckling eller om något behöver förändras i en mer positiv riktning. Amazonit symboliserar sanning och förmågan att uttrycka sig. Amazonit kan sätta oss i förbindelse med våra behov och önskningar för att lättare kunna lyssna med vårt hjärta. Amazonit är även bra för den som lätt ser saker svart och vitt, då den kan hjälpa med att släppa på kontrollen och bygga en inre trygghet när det kommer till att våga prova något nytt och outforskat!

Nyckelord: Självkänsla, kreativitet, hopp, kommunikation, transformation

 

Pris