Charoit

Charoiten kan hjälpa oss att överkomma rädsla och stärka vårt band till andevärlden. Den sägs hjälpa oss att hitta klarhet när vi känner oss förvirrade, och assistera i att släppa loss vår kreativitet. Charoiten kan också stödja oss på vår livsväg och hjälper oss grunda och stimulera våra mediala gåvor. Charoiten symboliserar individens potential, att göra sig fri från de roller som projicerats på oss och som inte samstämmer mer vårt sanna jag. Charoiten är även kopplad till de så kallade Akasha-arkiven, ett teosofiskt arkiv som håller information om alla våra tidigare liv och kommande liv. Genom att arbeta med Charoiten kan en få tillgång till sin livsväg för att bättre förstå hur ens förmågor kan appliceras i den fysiska världen.
Pris