Månsten

Månstenens energi är fruktbarhetens sten och är mycket feminin. Den underlättar kontakten med det andliga och spirituella och hjälper oss se våra mål tydligare. Månstenen har en skyddande och tryggande energi samtidigt som den hjälper oss att stå upp för oss själva och sätta gränser när det behövs. Månstenen sägs även kunna hjälpa kvinnor vid olika obalanser i underlivet som till exempel menssmärtor.

Nyckelord: Fred, Kommunikation

Pris