Candle Quartz m. Fluorit

Magiska Stenar
199 kr

Vacker candle quartz med Fluorit.

Väger: C.a. 29g

Mäter: C.a. 7 x 2,8 x 2,3cm

Om Fluorit :

Fluorit (”Flyta” på latin) har ofta en färgfördelning som ofta är fläckig eller i zoner och har den kemiska beteckningen (CaF2).
Fluorit är ett viktigt industriellt mineral som består av kalcium och fluor. Det används i en mängd olika kemiska, metallurgiska och keramiska processer.
Förekommer bland annat i Indien, Myanmar, Namibia, Argentina, Usa och England m.m.

Färg: Kan ha alla färger och vara färglös

(Hårdhet, Mohs skala) : 4

Kristallsystem: Kubisk, Oktaeder

Stjärntecken: Fisken, Stenbocken

Element: Vatten, Jord

Chakra: Beror på färg

Egenskaper:

Fluorit sägs vara en sten som kraftigt jobbar med vår mentala kapacitet, struktur och tankeverksamhet. Den är därför känd som en bra ”pluggsten” och som stöd när vi ska prestera i form av tal eller skrift. Fluorit kan också vara bra när det finns ett behov av organisering och struktur, så att en inte fastnar för mycket i sina egna tankar.
Fluorit sägs även skydda mot elektromagnetisk påverkan från datorer och har inom kristalltraditionen använts för att lindra problem med tänderna och skelettet.


Harmoniserar bra med : För att stärka den mentala energin, sägs pyrit eller klar kalcit vara en bra kombination. Pyriten kan hjälpa till med att materialisera strukturen av det som du mentalt försöker manifestera. Kalciten sägs kunna skänka klarhet i frågor om vilket område som behöver prioriteras för ditt mentala och fysiska välmående.

Affirmation: ”Jag är mästare över mina tankar och därmed min fysiska verklighet”

Änglar/Gudinnor/Gudar/ Andliga mästare associerade: Thoth

 

Egenskaper Candle Quartz :
Sägs vara en kraftfull sten som ger hopp, förbättrar intuitionen och lockar överflöd. Den kan även frambringa en jordande känsla som kan hjälpa en att känna sig stark med fötterna på jorden.