SJÄLVFÖRTROENDE

Ibland kan man känna sig låg, ibland lite dålig och ibland sämst. Alla vill vi väl ha ett starkt självförtroende så att vi kan ta oss fram med ryggen rak och huvudet högt. Tänk på att en bra grund i ett självförtroende är kärlek till sig själv och andra. Därför är det bra att även jobba med t.ex. en Rosenkvarts.
Pris