JORDNING/STABILITET

En viktig faktor för att funka här i världen och hålla sig frisk och kry är att vara jordad. Med fötterna på jorden blir det desto lättare att navigera i den metafysiska världen såsom den jordliga världen. Ett träd utan rötter står aldrig stadigt. Här har vi listat de stenar vi tycker lämpas sig bäst när man behöver jorda sig och skapa en stabil grund.
Pris