Agat, Crazy Lace

En dynamisk sten som kan uppmuntra en till att känna sig fylld med livskraft och flexibla när vi behöver släppa kontrollen. Den sägs stimulerar känslor av glädje och sägs få oss att skratta mer!
Crazy lace kan hjälpa oss att ta tag i våra stora rädslor och fobier så att vi inte blir begränsade utav dessa. Crazy Lace Agate representerar även närvarande, välmående och glädje. Den sägs även vara bra för den som har svårt att uttrycka sina känslor utav rädsla att framstå som svag eller otillräcklig.

Kollektionen är tom