Skelettkvarts, 3-4cm

Magiska Stenar
155 kr

Priset gäller för 1 st Skelettkvarts. Väljs slumpmässigt.

Mäter: C.a. 3-4.5cm

Ursprung: Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

*Tänk på att det är en naturprodukt du köper och därför skiljer de sig alla åt i färgnyans och form.

Om Skelettkvarts:

Skelettkvarts är en typ av Kvarts/Bergkristall där kristallen växt under speciella förhållanden, vilket gjort att under uppbyggnaden av kristallen har hålrum med vatten, luft och lera stannat kvar i kristallen i geometriska mönster i enhet med kristallen. Ibland så pass mycket att man tydligt kan se och känna att kristallen är ihålig och endast skelettet är kvar efter att vatten och luft lämnat. Ofta har de tydliga inneslutningar av lera kvar vilket är ett tydligt karaktäristiskt drag hos Skelettkvarts.