Ammonit, Par - 8cm

Magiska Stenar
$35.00

Fin ammonit, delad och polerad.

Väger: 140g

Mäter: C.a. 8,4 x 6,7 x 2cm

Ursprung: Mahajunga, Madagaskar

Ammoniter (Ammonoidea) är en organisk ädelsten vilket innebär att den har sitt ursprung i ett djur/växtriket. Det är en fossil och en utdöd underklass av bläckfiskar. De levde från ungefär 400 till 65 miljoner år sedan ända från tidiga devon fram till översta krita. 

Egenskaper:

Ammonitens spiralform symboliserar ständig förändring och evolution. Ammoniter har absorberat kosmisk energi över lång tid och hjälper till att stimulera livskraften (Chi) inom oss. Ammoniter används ofta för att aktivera Kundalini-kraften och hjälpa bäraren att gå den vägen man önskar genom livet. Ammoniten rekommenderas också för att locka hälsa, välstånd och framgång.

Ammoniten drar ut alla negativa energier. Tänk på Ammonit-spiralerna som ett filter som drar in dessa täta energier som inte längre behövs, flyttar dem genom spiralerna och släpper ut dem som nya, positiva, kärleksfulla livskrafts energier.

Fysiskt kan ammoniter bidra till ökad uthållighet och vitalitet. Använd Ammoniter när du arbetar med problem med blodtryck eller problem med öron, lungor och degenerativa störningar. Ammoniter hjälper också till att lyfta tyngden som ibland känns under depression.